BANKA HESAPLARIONLINE BAĞIŞ
Afet ve Acil Yardım Projesi

Afet ve Acil Yardım Projesi

Dünya’nın çeşitli bölgelerinde, başta doğal afet olmak üzere savaşlar, bölgesel istikrarsızlıklar sebebiyle muhtaç durumda olan yüz binlerce insan, birilerinin onlara yardım elini uzatmasını beklemektedir. Doğal afetler sebebiyle evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden; savaşlar sebebiyle doğduğu, yaşadığı toprakları terk etmek zorunda kalıp Dünya’nın farklı bölgelerinde mülteci olarak yaşamaya çalışan bu insanlar, temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değildir.

Doğal afetler ve savaşlar sebebiyle muhtaç ve mağdur bir durumda olan bu insanların maddi ihtiyaçlarının yanı sıra; yalnızlık, hüzün ve üzüntü ile manevi anlamda yaşadığı sıkıntı ve buhranlar, ruh sağlıklarını da olumsuz olarak etkilemiştir.

Hem maddi hem de manevi olarak desteğe ihtiyaç duyan, savaşlardan kaçarak olumsuz şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan, giyecek giysileri, kalacak evleri olmayan, hastalandıklarında ilaç teminini yapamayan bu insanlara yardım etmek, hiç şüphesiz ki tüm inananların ortak vazifelerinden birisidir.

Avrupa Yardım Vakfı olarak, Dünya’nın çeşitli yerlerinde yaşamlarına devam etmeye çalışan, muhtaç ve mağdur durumdaki bu insanlara karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle Afet ve Acil Yardım Projesini oluşturarak, vazifemizi siz değerli yardımseverlerin desteğiyle birlikte en verimli, en ivedi ve en samimi bir şekilde yerine getirmeyi amaçladık.

Savaşlar sebebiyle zulme uğrayan, sürgün edilen, olumsuz koşullar altında mülteci kamplarında kalan tüm bu insanlara, din, dil, ırk ve etnik kimlik ayrımı gözetmeden temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla insani yardım ulaştırmayı, onların yüzlerinde tebessüm olmayı hedefledik.

Afet ve Acil Yardım Projesi ile Hedeflediklerimiz

Afet ve Acil Yardım Projesi ile hedeflediklerimizi aşağıdaki alt başlıklarla sıralayabiliriz:

  • Doğal afetler sebebiyle evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden insanlara barınma ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir yaşam alanı oluşturmak,
  • Özellikle savaşlar sebebiyle yaşadığı topraklardan göç etmek zorunda kalan insanların temel gıda ve ihtiyaçlarını temin edebilmek,
  • Mülteci kamplarındaki olumsuz şartlar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışan insanların dert ortağı olabilmek ve yaşadıkları şartları bir nebze olsun iyileştirebilmek,
  • Başta temel gıda ve ihtiyaçlar maddeleri, barınma ihtiyaçları, ilaç ve temizlik maddeleri olmak üzere muhtaç ve mağdur durumdaki kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek,
  • Yardımseverlerin hayra açılan kapısı olabilmek adına acil yardım online bağış sistemi ile yardıma muhtaç insanlarla, yardım etmek isteyenler arasında maddi ve manevi desteğin ulaştırılabileceği bir köprü inşa etmek…

Afet ve Acil Yardım Projesi Kapsamındaki İnsani Yardımlar

Afet ve Acil Yardım Projesi kapsamındaki insanı yardımları 4 başlık olarak sıralayabiliriz.

  1. Temel Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Yardımı:

Temel gıda ihtiyaçlarını ve temel yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki yardıma muhtaç olan insanlara, yaşamlarını idame ettirebilmeleri için temel gıda ve giyecek yardımı yapılmaktadır.

  1. Barınma İhtiyacı Yardımı:

Özellikle soğuk havalarda ve kış şartları altında kalacak yeri olmayan, sokakta kalmış, evsiz kimselere barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çadır, yatak ve battaniye gibi temel barınma malzemeleri yardımı yapılmaktadır.

 

  1. İlaç ve Temizlik Malzemeleri Yardımı:

Temel ihtiyaçlardan olan ilaç ve temizlik malzemeleri yardımı, muhtaç ve mağdur durumdaki insanların yeni ortaya çıkmış veya geçmişten beri süregelen ilaç ihtiyaçları karşılanmakta; yaşam mücadelesi verdikleri olumsuz şartlar altında temel insani yardım kapsamında temizlik malzemeleri yardımı yapılmaktadır.

  1. Kış Acil Yardımı:

Kış mevsimindeki soğuk hava şartlarında gidecek evleri olmayan insanlara, kış acil yardımı adı altında yardım ediyor ve onlar için temel barınma malzemelerini temin ediyoruz.

Afet ve Acil Yardım Projesine Katılım

Afet ve Acil Yardım Projesi kapsamında Dünya’nın çeşitli bölgelerinde yardıma muhtaç olan insanların eline tutmaya çalışan Avrupa Yardım Vakfı olarak düzenlediğimiz ve istikrarlı bir şekilde yürüttüğümüz Afet ve Acil Yardım Projesine katılmak için bizlere projede yer almak istediğiniziiletmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca bu projede online bağışlarınızla da yer alabilirsiniz.

Afet ve Acil Yardım Projesi için bizlere [email protected] mail adresimizden veya +31 13 879 50 12 (Hollanda) / +31 6 84 22 08 14 (Hollanda) / + 49 15221550927 (Almanya) / + 32 484683373 (Belçika) telefon numaralarımızdan ulaşabilir ve talebinizle birlikte müracaat edebilirsiniz.

“Avrupa Yardım Vakfı: Hayra Açılan Kapınız”

ONLINE BAĞIŞ

Diğer Projeler

Background

Ramazan Projesi

Projeye Git

Kurban Projesi

Projeye Git

Su Kuyusu Projesi

Projeye Git