BANKA HESAPLARIONLINE BAĞIŞ
Yardımseverlik İle İlgili Ayetler ve Hadisler

Yardımseverlik İle İlgili Ayetler ve Hadisler

Yardımseverlik, hangi şartta olursa olsun ihtiyaç sahiplerine maddi ve manevi destek vermektir.

Yolda kalmışlara, düşkünlere, ihtiyaç sahiplerine ve mazlumlara yardımcı olmak dinimizin ana öğretilerinden biridir. Bu noktada hepimiz, elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımcı olmalı ve onların sıkıntılarını gidermeliyiz. Bu durum, yardımseverlikle ilgili ayetler ve hadislerde de oldukça sık belirtilmiştir.

Yardımsever Nedir?

Yardımsever Nedir? Yardımsever, din, dil, ırk fark etmeden tüm ihtiyaç sahiplerine yardım eden kişidir. Bu noktada özellikle müslümanlar arasında yardımlaşma ve dayanışma dinimizde birçok kez bizlere salık verilmiştir. Bizlerin kardeş olduğu, kardeşler arasında yardımlaşmanın ve birbirine destek çıkmanın oldukça önemli olduğu anlatılmıştır.

İşte yardımsever kişi de, Rabbimizin ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam’ın bizlere ilettiği mesajlar neticesinde kardeşlerine yardımcı olan kişidir.

Yardımsever kişinin özelliklerinden birisi, parası olup olmasına gerek olmadan gücünün yettiği kadarıyla yardımcı olandır.

Yardımseverlikle İlgili Ayetler

Yardımseverlik, dinimizde oldukça önemli olan ve daima bizlere önerilen bir haslettir. Bu noktada rabbimiz birçok ayeti kerimesinde bizlere yardım etmek ve yardımseverlikle ilgili öğütlerde bulunmuştur. İşte yardımseverlikle ilgili ayetler arasında bazıları şöyledir:

-Bakara Suresi – 261. Ayet: "Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren bir tohumun durumu gibidir; her başakta yüz tane vardır. Allah dilediğine kat kat verir. Allah geniş ihsan sahibidir, bilendir."

-Bakara Suresi – 272 Ayet: "Onların hidayete ermesi senin üzerine vazife değildir. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir. Hayır olarak her ne infak ederseniz, kendi lehinizedir. Siz, ancak Allah’ın rızasını kazanmak için infak edersiniz. Hayır olarak her ne infak ederseniz, (ecrini) size tamamen ödenir ve siz haksızlığa uğratılmazsınız."

-Bakara Suresi - 195 Ayet: “Allah yolunda mal harcayın, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın ve iyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik edenleri sever."

-Tevbe Suresi – 90. Ayet "Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak, fakirlere, miskinlere, on(ların toplanması)nda çalışanlara, kalpleri İslam'a ısındırılmak istenenlere, kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara ve yolda kalmışlara mahsustur. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir."

-Hadid Suresi – 18. Ayet: "Şüphesiz, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah’a güzel bir borç verenler var ya, onlar için kat kat artırılır ve değerli bir mükâfat vardır."

-Al-i İmran Suresi – 92. Ayet: “Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça, iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız, şüphesiz Allah onu bilir."

Bu ayetler, Müslümanların Allah'ın rızasını kazanmak için yardımseverlikte bulunmalarını teşvik eder ve Allah yolunda yapılan harcamaların büyük mükafatlara vesile olacağını vurgular.

Sizler de rabbimizin rızasına giden yolda ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardımlarınız ulaştırmak isterseniz bize ulaşın.

Yardımseverlik İle İlgili Hadisler

Yardımseverlik ile ilgili hadisler aracılığıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bizlere yardımseverlik hakkında öğüt vermiştir. İşte bu hadislerden bazıları şöyledir:

-"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır." | Taberani

-"Bir Müslüman, diğer bir Müslümanın ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir." | Buhari

-"Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını giderirse, Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir." | Müslim

-"Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir." | Tirmizi

-"Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı, ahlak bakımından en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en iyi davrananınızdır." | Tirmizi

-"Kim yetimi gözetip kollarsa, onunla cennette şöylece (şehadet ve orta parmağını birleştirerek) beraber bulunacağız." | Buhari

Bu hadisler aracılığıyla peygamber efendimiz bizlere kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın önemini anlatıyor ve bizi toplumsal dayanışmaya teşvik ediyor.

Yardımseverler Aramızda Neden Bulunmalıdır?

Yardımseverler aramızda neden bulunmalıdır sorusu oldukça önemli bir sorudur. Yardımsever insanlar toplumda birlik, beraberlik ve dayanışmanın artmasına büyük katkı sağlar.

Özellikle dinimizde var olan kardeşlik düşüncesi, bu noktada bizler için oldukça önemlidir. Kardeşliğimiz arttıkça bizler daha yaşanabilir bir dünyaya kavuşuruz. Bu noktada birbirimizle yardımlaşmanın önemi de oldukça büyük olmaktadır.

Yardımsever insanlar bütün kardeşlerimize yardımcı olarak onların ihtiyaçlarının giderilmesini sağlar.

Bu noktada toplumun refah içinde yaşaması, birbiriyle dost olması ve iyi şekilde geçinmesi sağlanmaktadır.

İhtiyaç sahibi insanlarla zengin insanlar arasındaki fark bu noktada giderek azalır ve toplum ortak bir paydada buluşur. Bu nedenle yardımsever olmak oldukça önemlidir.

Nasıl Yardımsever Olunur?

Nasıl yardımsever olunur sorusunun birçok farklı cevabı vardır. Kardeşlerimize yardımcı olmak için çaba sarf etmek, onların sıkıntılarını gidermek oldukça önemlidir. Bu noktada yalnızca yakın çevremiz değil, İslam ümmetinde bulunan her kardeşimize yardımcı olmamız gerekmektedir.

Bizler de Avrupa Yardım Vakfı olarak bu noktada hayatınıza girmekteyiz. Kurulduğumuz ilk günden beri İslam coğrafyasında nerede bir ihtiyaç sahibi ve mazlum varsa bizler o kardeşlerimize yardımcı olmaya çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz.

Sizlerin yüce gönüllüğü ve yardımseverliği ile yaptığımız bu organizasyonlarla binlerce kardeşimizin hayatına dokunduk ve sizlerin de destekleriyle dokunmaya da devam etmekteyiz.

Bizler kardeşlerimize yardımcı olmak için kurban organizasyonları, yetim projeleri, eğitim projeleri, sağlık projeleri, kalkınma projeleri gibi projeler yapmaktayız.

Sizler de bu noktada kardeşlerimize yardımcı olmak ve yardımseverliğinizle kardeşlerimizin hayatlarına dokunmak isterseniz bağış yapabilirsiniz.

 

Haberi Paylaş