Vizyonumuz

Vizyonumuz

  • Özellikle doğal afet ve savaş gibi nedenlerle yardıma muhtaç durumda bulunan insanlara, ihtiyaç duydukları yardımları en hızlı, en verimli şekilde ulaştırmak,
  • Kalıcı projeler ile kalıcı çözüm sağlamayı hedefleyerek yoksullukla mücadele eden toplumların yanında yer almak,
  • Yardıma muhtaç kimselere kalıcı yatırımlar yapıp, bilinç aşılayarak; bulundukları durumdan kendilerinin çözüm yolu bularak çıkmalarını sağlamak ve böylece istikrarlı, kalıcı çözümün sağlanmasına vesile olmak,
  • Toplumlar ve insanlar arasındaki sosyal adaletin teminine büyük bir gayret ile katkı sağlamak, Avrupa Yardım Vakfı olarak vizyonumuzdur.

    • Tags: